2 październik 2019

Kurs operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC - Formularz

 Program kursu zawiera:

wiadomości z obróbki skrawaniem i narzędzi skrawających oraz dokumentacji technologicznej, programowanie, czytanie i wdrażanie programów obróbczych na obrabiarkach sterowanych numerycznie, przygotowanie obrabiarki do obróbki, sterowanie i kontrolowanie przebiegu obróbki na obrabiarce CNC.

Liczba godzin: 84 godzin (w tym 12 godziny zajęć teoretycznych i 72 godziny zajęć praktycznych).

Miejsce: Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli - Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Stalowej Woli:

  • Laboratorium nowoczesnych obrabiarek skrawających,
  • Laboratorium nowoczesnych technik wytwarzania na obrabiarkach sterowanych numerycznie,
  • Laboratorium nauki programowania i symulacji pracy obrabiarek sterowanych numerycznie.

Realizacja kursu:  listopad 2019r. 

Koszt kursu:  2 600,00 zł

Więcej informacji w zakładce Szkolenia 


2 październik 2019

Podstawowy kurs obsługi komputera - Formularz

 Program kursu zawiera:

  • podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych,
  • przetwarzanie tekstów,
  • arkusze kalkulacyjne.

 Liczba godzin: 32 godziny.

 Miejsce: Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli - Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Stalowej Woli:

Realizacja kursu: listopad 2019r. 

Koszt kursu: 1100,00 zł

Więcej informacji w zakładce Szkolenia


2 październik 2019

Kurs obsługi programu AutoCAD Formularz

Podstawowym celem realizacji Kursu obsługi programu Autocad jest kształtowanie umiejętności wykonywania dokumentacji technicznej części maszyny lub urządzenia. Umiejętności te są konieczne do wykonywania zadań zawodowych związanych z projektowaniem maszyn.

 Liczba godzin: 60 godzin (w tym 10 godziny zajęć teoretycznych i 50 godziny zajęć praktycznych).

  Miejsce: Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli - Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Stalowej Woli:

  • Laboratorium nauki programowania i symulacji pracy obrabiarek sterowanych numerycznie.
  • Laboratorium do projektowania części maszyn i urządzeń.  

Realizacja kursu:  grudzień 2019r. 

Koszt kursu: 3000,00 zł

Więcej informacji w zakładce Szkolenia


 

2 październik 2019

Kurs obsługi programu EdgeCAM Formularz

Podstawowym celem realizacji Kursu obsługi programu EdgeCAM jest komputerowe wspomagania wytwarzania, który umożliwia programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie.

 Liczba godzin: 60 godzin (w tym 10 godziny zajęć teoretycznych i 50 godziny zajęć praktycznych).

  Miejsce: Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli - Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Stalowej Woli:

  • Laboratorium nauki programowania i symulacji pracy obrabiarek sterowanych numerycznie.
  • Laboratorium do projektowania części maszyn i urządzeń.  

Realizacja kursu:  grudzień 2019r. 

Koszt kursu: 3000,00 zł

 Więcej informacji w zakładce Szkolenia