02 październik 2019

Kurs operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC - Formularz

 Program kursu zawiera:

wiadomości z obróbki skrawaniem i narzędzi skrawających oraz dokumentacji technologicznej, programowanie, czytanie i wdrażanie programów obróbczych na obrabiarkach sterowanych numerycznie, przygotowanie obrabiarki do obróbki, sterowanie i kontrolowanie przebiegu obróbki na obrabiarce CNC.

Liczba godzin: 84 godzin  (w tym 12 godziny zajęć teoretycznych i 72 godziny zajęć praktycznych).

Miejsce: Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli - Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Stalowej Woli:

  • Laboratorium nowoczesnych obrabiarek skrawających,
  • Laboratorium nowoczesnych technik wytwarzania na obrabiarkach sterowanych numerycznie,
  • Laboratorium nauki programowania i symulacji pracy obrabiarek sterowanych numerycznie.

Realizacja kursu: listopad 2019r. 

Koszt kursu:  2 600,00 zł

Formularz na szkolenia


Nasza oferta szkoleniowa jest systematyczne wzbogacana i aktualizowana o nowe formy doskonalenia i dokształcania zawodowego. Ze względu na tematykę kursy zostały podzielone na kategorię:

  • Kursy informatyczne
  • Podstawowy kurs obsługi komputera

Podstawowy kurs obsługi komputera - Formularz

 Program kursu zawiera:

  • podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych,
  • przetwarzanie tekstów,
  • arkusze kalkulacyjne.

 Liczba godzin: 32 godziny.

 Miejsce: Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli - Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Stalowej Woli:

Realizacja kursu: listopad 2019r.  

Koszt kursu: 1100,00 zł

Formularz na szkolenia 


 

Formularz na szkolenia